Apie projektą

Projekto trukmė

Šiaulių profesinio rengimo centras nuo 2017-09-01 iki 2019-08-31 dalyvauja ERASMUS + programos 2017-1-TR01-KA219-046116_4 projekte „More cultures – one European identity“.

Projekto tikslas

Gilintis į skirtingas šalių kultūras, tradicijas bei papročius, panaudojant inovatyvius mokymo/si metodus, stiprinant mokinių mokymosi motyvaciją, siekiant kokybiško išsilavinimo, keliant jauno žmogaus savivertę bei pasitikėjimą savo jėgomis, skatinant mokinių elgesį, paremtą pagarba, tolerancija kitoms kultūroms.