Skaitmeninis 2018 m. kalendorius “Culture of Lithuania”

Konkurse, kuris vyko 2018 m. sausio mėnesį, dalyvavo Šiaulių profesinio rengimo centro  Technologijų, Buitinių paslaugų bei Statybos skyrių mokiniai su savo profesijos mokytojais. Vasario mėnesį visi darbai skaitmeninėje formoje buvo eksponuojami Italijoje, Erasmus+ programos projekto “More Cultures - One European Identity” pirmajame tarptautiniame mokinių susitikime.

I -ąją vietą laimėjo Buitinių paslaugų skyriaus BR16 gr. mokinės Dovilės Giedraitienės, vadovaujamos profesijos mokytojos Vitoldos Veriankaitės, darbas.

II - oji vieta atiteko Technologijų skyriaus TKR15 gr. mokinio Vido Masteikos, vadovaujamo profesijos mokytojos Jurgitos Pocienės, darbui.

III - osios vietos laimėtojas tapo Statybos skyriaus SK17 gr. mokinės Gretos Puodžiūnaitės, vadovaujamos profesijos mokytojos Jurgitos Mockuvienės, kalendorius.

 Kiti konkurso darbai: