Projekto sklaida

2019-02-29 Klaipėdos Gedminų progimnazijoje vyko Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda - mini mokymai „Projektų mugė 2019“. Kartu su kitais 70 dalyvių iš įvairių Lietuvos mokyklų, Šiaulių profesinio rengimo centro „Erasmus+“ projekto „More Cultures - One European Identity“ komanda keitėsi gerąja projektinės veiklos patirtimi, sėmėsi naujų idėjų, ieškojo bendraminčių kitiems projektams.

 

2019-01-19 dieną projekto vykdymo komanda dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Erasmus+ projektai:pozityvios patirties sklaida“, kuri vyko Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje ir skleidė gerąją patirtį. Konferencijos metu mūsų mokiniai pristatė video bei stendinį pranešimus, papasakojo apie vykdytas veiklas, įgytus gebėjimus, patirtį, naudą.  

 

 

Erasmus+ projektai suteikia galimybes mokinių saviraiškai. Taigi, 2018-03-29 dieną TSm17/1 grupės mokinės Deimantė Balčiūnaitė ir Aušra Bielskytė dalyvavo Kaune vykusioje tarptautinėje konferencijoje „A Beautiful Country in a Beautiful World“. Jos pristatė stendinį pranešimą „Get acquainted with Lithuania“, kuris iš dvidešimties pranešimų komisijos buvo įvertintas geriausiai.

2018-02-24 dieną projekto vykdymo komanda dalyvavo respublikinėje metodinėje - praktinėje konferencijoje „Mokymo(si) mokytis kompetencijų ugdymas“, kuri vyko Šiaulių PRC Technologijų skyriuje ir skaitė pranešimą „Tarptautiniai projektai – unikali ugdymo metodika“. 

 

2018-02-12 dieną Technologijų skyriuje atidaryta 2018 m. kalendorių „Culture of Lithuania“ paroda.

 2017-12-21 dieną ŠPRC Technologijų skyriaus bibliotekoje buvo pristatytas ERASMUS + programos „More Cultures - One European Identity“ projektas. Mokyklos bendruomenė buvo supažindinta su projekto tikslais, būsimomis veiklomis, šalimis-partnerėmis, reikalavimais dalyviams. Vykdymo komanda pristatė pirmojo mokytojų susitikimo Rumunijoje įspūdžius, nuveiktus darbus bei suplanuotas užduotis. 


Plačiau apie pirmąjį Rumunijoje gruodžio 4-8 dienomis vykusį mokytojų susitikimą galite rasti https://www.etaplius.lt/siauliu-prc-dziaugiasi-erasmus-programos-galimybemis